Choď na obsah Choď na menu
 

Školský rok 2014/2015

6. 1. 2016

Malý výlet za kultúrou

Naši žiaci sa vo štvrtok 11. júna 2015 spolu s pani učiteľkami zúčastnili Zvolenských hier zámockých. V sále DJGT vo Zvolene  im herci mestského  divadla Actores Rožňava zahrali predstavenie ROZPRÁVKY ZO ZELENEJ KNIHYBola to iskrivá paleta vtipných a snových situácií s pesničkami na motívy knihy popredného slovenského dramatika a spisovateľa Ľubomíra Feldeka. Predstavenie im prinieslo svet, ktorý je dobrý, plný vecí, javov a ľudí, ktorí nás presviedčajú, že život je jedno krásne dobrodružstvo. Rozprávka chce nabádať deti čítať, snívať a svoje sny pretaviť aj do písania vlastných rozprávok. Život Ľubomíra a Oľgy je plný fantazijných príbehov, v ktorých deti prežívajú situácie spolu s Drakom, Strigou, Zázračným autíčkom, Sherlockom Holmesom, Kapitánom lode či svetoznámym slovenským výtvarníkom rozprávkových kníh Albínom Brunovským. Predstavenie bolo pre deti moderným poňatím diela spisovateľa a prinieslo im netradičným spôsobom život autora a jeho tvorbu. Aj takto sme sa snažili žiakom ukázať dôležitosť čítania a spoznávanie literárnych diel našich známych detských spisovateľov.

Mgr. D. Kulichová


Deviataci priniesli so sebou medailu

dscn4606.jpg

Okresné kolo atletiky starších žiakov 7. až 9.r. v Detve.

1. miesto , 2. miesto a 4. miesto hod guľou.

2. miesto beh na 1000 m.

Ďakujeme za úspešné reprezentovanie našim deviatakom: M.Výboštokovi, M.Kotianovi, D.Maliniakovi, J.Harazínovi.


Školský výlet I. stupeň

dscn4343.jpg

Dňa 3.6. sme sa zúčastnili školského výletu vo Vydrovskej doline a Čiernom Balogu. V Čiernom Balogu v remeselníckom dvore sme zdobili perníky, tkali na krosnách, vyrábali náramky z kože a vyskúšali sme si poklady remesiel starých Baločanov. Čiernohronskou železničkou z Čierneho Balogu sme absolvovali nezabudnuteľnú jazdu historickou lesnou železnicou do Vydrovskej doliny. Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline sme podľa plániku prešli po krátkej trase po upravenom chodníku. Náučný chodník v lesníckom skanzeme reprezentoval lesníctvo celého Slovenska. Počas prechádzky sme urobili dobre svojmu zdraviu, dozvedeli sme sa mnoho užitočného o lese, prírode, lesnej zveri, vtáctve, rastlinstve. Po lesnom skanzeme sme pozorne čítali informačné tabule, všímali si exponáty, odpovede na úlohy v PZ náučného chodníka. V závere sme absolvovali animačný program výrobu papiera. Inšpirovaný bol každý jeden z nás miestnymi tradíciami a remeslami obohatení vedomosťami o slovenskej faune a flóre, v lesníckom skanzeme regiónu Čierneho Balogu, ktorá sa nachádza v srdci Slovenska vo Veporských Vrchoch Slovenského Rudohoria.

Školský výlet obsahoval vzdelávaciu obsahovú oblasť Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra - celý prierez environmentálnej výchovy.

 
Mgr. Janka Hájová

Na dopravnom ihrisku 

dscn4493.jpg

Naši žiaci z prvého stupňa  dňa 4.6.2015 opäť navštívili  výcvikové autocvičisko Autoškoly Gonda – L+L s.r.o. na pobočke vo Zvolene.  Priamo v teréne si preverili svoje znalosti z dopravnej výchovy. Pripomenuli si  dodržiavanie dopravných pravidiel pri jazde na bicykli. V simulovaných dopravných situáciách na interaktívnej tabuli určovali ako treba správne jazdiť a tiež určovali dopravné značky. Žiaci si uvedomujú, že musia mať pri jazde prilbu aj oblečenie s reflexnými prvkami, no samotná jazda je pre nich ešte stále viac o tom, kto koho predbehne čiže je to menej uvedomelé správanie sa v cestnej premávke. Z tohto dôvodu je veľmi dobré, že sa dopravná výchova koná každý rok a deti si môžu svoje skúsenosti a dopravné znalosti zopakovať.

Mgr. Dagmar Kulichová


Budem požiarnikom

dscn4558.jpg

V mesiacoch apríl až jún sa na našej škole konali požiarne prednášky pre žiakov 1. až 4. ročníka. Prišla medzi nás pani Števková zo Zvolena z Okresného Hasičského a záchranného zboru a jej kolegovia, ktorí v rámci projektu “Preventívna výchovná činnosť na ZŠ v oblasti ochrany pred požiarmi “ rozšírili povedomie žiakov o nebezpečenstve požiaru. Žiaci sa na troch prednáškach dozvedeli ako postupovať v prípade požiaru. Naučili sa ako treba požiar ohlásiť, čo všetko treba pri oznámení povedať. Vo videách videli protipožiarne zásahy hasičov, dozvedeli sa čo všetko majú hasiči mať so sebou pri zásahu. Dostali pracovné zošity, ktoré obsahovali na obrázkoch rôzne situácie a deti si ich mali vyfarbiť a určiť, ktorý obrázok je správny. Vedia, že každý hasič nosí hasičský oblek  tmavomodrej farby, viditeľne označený reflexnými páskami a nápisom „HASIČI“ z reflexného materiálu na chrbtovej časti. Vyskúšali si simulovanú situáciu evakuácie z horiaceho objektu a následne sa zhromaždili na mieste podľa evakuačného plánu našej školy. Všetci si  mali možnosť pozrieť na čo všetko hasiči využívajú požiarny a hasiaci záchranný automobil i čo je súčasťou základného výstroja. Videli, že hasiči pri výkone záchranných prác nosia špeciálny hasičský oblek, ktorý je vyrobený z ohňovzdorného materiálu. Súčasťou základného výstroja je hasičská prilba, rukavice, opasok, čižmy, pracovné rukavice, reflexná vesta, dýchací prístroj a prenosná rádiostanica.  Videli, že hasiči používajú pri práci rôzne špeciálne vybavenie, uložené najmä v technickom automobile. Hasiči im vysvetlili, že vybavenie sa rozlišuje podľa typu zásahov na ktorých sa používa. Na školskom dvore si vyskúšali zásah s požiarnou hadicou, kde síce nehasili oheň, ale prúdom vody triafali do plechoviek. Všetky tri prednášky boli pre žiakov veľmi poučné. Názornou ukážkou si všetci doplnili  vedomosti,  ako by mali v prípade nebezpečnej situácie zareagovať čo najpohotovejšie, aby si  ochránili svoje zdravie ako aj zdravie ostatných ľudí. Po každej prednáške dostali od hasičov sladkú odmenu.

Mgr. Dagmar Kulichová


dscn4080.jpg

Po úspešných dvoch ročníkoch sme sa aj tento školský rok zapojili do 3. ročníka výtvarnej súťaže pre základné (umelecké) školy s PRIMALEX-om. Súťažilo sa v troch kategóriách:

1. Moje obľúbené zvieratko maľuje - maľba a kresba

2. Farebný vodný svet - maľba a kresba

3. Môj originálny farebný PRIMALEX obal na pastelky - fotografia

Do súťaže sme zaslali 20 prác v kategórií maľba a kresba a 28 fotografií. Súťaže sa zúčastnilo celkovo až 345 základných (umeleckých) škôl s viac ako 5500 kreatívnymi prácami (www.kolormax.sk). Aj tento rok sa nám podarilo umiestniť  na jednom z 50 ocenených miest (4. - 50.miesto  bez poradia). Ocenenou prácou sa stali fotografie obalov na pastelky od Natálky S., 2. ročník. Pre školu tak získala produkty PPG podľa vlastného výberu v hodnote 200 EUR a pre seba balíček písacích potrieb. Cez prázdniny si tak opäť skrášlime našu školu...

55.jpg

 


Hrady a zámky

dscn4186.jpg

Žiaci našej školy sa zúčastnili 5. ročníka detskej výtvarnej súťaže "Hrady a zámky". Súťaž organizovala ZUŠ S. Stračinu v Detve. Práce našich žiakov sa nezúčastnili na popredných miestach, ale nám sa veľmi páčili. Na pamiatku sme dostali diplom za účasť.

Práce našich žiakov si môžete pozrieť TU


Plavecký výcvik

cimg3233.jpg

 Máj je už každoročne mesiacom, v ktorom sa zúčastňujeme zdokonaľovacieho plaveckého výcviku. V dňoch 18.5.- 22.5. 2015 ho absolvovali naši žiaci 3. a 4. ročníka. Tretiaci sa postupne zoznamovali s vodným prostredím, skúšali rôzne spôsoby dýchania, ponárali sa s cieľom odbúrať strach. Učili sa bezpečne pohybovať vo vodnom prostredí, postupne si osvojovali splývavú polohu 
za použitia plávacích dosiek. Všetky deti sa snažili o súhru pohybov končatín so správnym dýchaním. 
Štvrtáci, ktorí už plavecký výcvik absolvovali minulý rok, pokračovali v zlepšovaní svojej plaveckej zdatnosti a zdokonaľovaní plaveckých spôsobov, aby dokázali v závere výcviku zaplávať technicky správne čo najväčšiu vzdialenosť. Plavecký výcvik prebiehal pod vedením tímu profesionálnych trénerov, ktorí neustále chválili snahu detí. Ich práca a zodpovedný prístup sa nám veľmi páčili. Tak ako v minulom roku, i tento rok žiaci absolvovali plavecký výcvik s nadšením a radosťou, najmä ak ich tréneri neustále ubezpečovali, že voda je naša "kámoška". Po vyhodnotení plaveckých disciplín si všetci žiaci odnášali zaslúžené diplomy a Mokré vysvedčenie.
     Organizovaním plaveckých kurzov plníme ciele projektu Zdravá škola, podporujeme a pozitívne rozvíjame športovú činnosť v našej škole.

 

VYHODNOTENIE PLÁVANIA na 25m s najlepším časom:

 

CHLAPCI

1.m. Lukáš Výbošťok 
2.m. Jakub Mašlej
3.m. Matej Bartoš

 

DIEVČATÁ

1.m. Eva Szantová
2.m. Natália Grajciarová
3.m. Zuzana Harbutová

VÍŤAZOM   BLAHOŽELÁME !

                                         Mgr. Ľubomíra Tarabová


Súťaž mladých záchranárov

dscn3804.jpg

Dňa 7. mája sme sa my, žiaci 4. ročníka zúčastnili súťaže Družstiev mladých zdravotníkov Slovenského Červeného kríža, ktorá sa konala na námestí SNP vo Zvolene.  Tejto súťaže sa zúčastnilo 25 družstiev ZŠ nášho regiónu. Svoje teoretické i praktické vedomosti sme si overili v siedmich súťažných disciplínach: vedomosti o SČK, zdravotné vedomosti, poznávanie liečivých rastlín a ich použitie, praktické poskytovanie 1. pomoci v simulovaných situáciách, zvládnutie základov oživovania pri neprítomnosti dýchania, rany a ich ošetrovanie.

20150507_103627.jpg

Všetky disciplíny sme hravo zvládli a svojou šikovnosťou sme predbehli aj oveľa väčšie školy v našom okolí.

Žiaci 4. ročníka 


Lesnícke dni vo Zvolene

dscn3633.jpg

Dňa 22.4.2015 sme sa zúčastnili 9. ročníka celoslovenského podujatia LESNÍCKE DNI, venované všetkým, ktorí majú radi lesy a prírodu. Kultúrno -  spoločenský program, ktorého sme sa zúčastnili bol  pestrý a zaujímavý. Slávnostné zahájenie trubačov a bubeníka show TAMBORES bolo veľmi pútavé. Lesná pedagogika – spoznávanie zvierat, lesné spoločenstvo, znaky zvierat, sokoliarske vystúpenie, ukážky vábenia zveri, zhotovenie  vtáčej búdky, sadenie stromčekov, pílenie dreva, wood art – fantázia ukrytá v dreve, tvorivé dielne, ekohry, včelárstvo -  deti si mohli overiť v situačnom učení vedomosti, spoznať nové poznatky a zapojiť sa aj do ekohier a súťaží. Program podujatia spestrili aj žiaci z umeleckých škôl. Celý deň nám krásne svietilo slniečko a tak sme mali krásne zážitky z podujatia, ktoré sa všetkým žiakom veľmi páčilo

Mgr. Janka  Hájová


Návšteva hvezdárne

cimg3071.jpg

Dňa 15.4.2015 sme navštívili hvezdáreň Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Boli sme na ukážke filmu Uffove dobrodružstvá na Marse. Po skončení filmu sme sa presunuli do UFO sály, kde sme sa dozvedeli, ako obieha naša Zem okolo slnka. Nakoniec sme sa dostali do pozorovateľne, kde sme cez ďalekohľad pozorovali slnko. Určite sa tam choďte pozrieť tiež!

Alexandra Ferienčiková, 3. ročník


Pytagoriáda

dscn3294.jpg

Úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády sa zúčastnili v dňoch 16.3. (kategórie P3, P4, P5) a 17.3.2015 (kategórie P6, P7, P8) obvodného kola tejto matematickej súťaže v Detve. Na súťažiacich čakalo 15 úloh, na ktorých vyriešenie mali k dispozícii maximálne 60 minút. Ten, kto sa chce zaradiť medzi úspešných riešiteľov, musí nájsť správnu odpoveď aspoň na 10 z nich. Ak však chce súťažiaci zabojovať aj o tie najvyššie priečky, mal by úloh zvládnuť ešte viac a zároveň čo najlepšie využiť  časový bonus, ktorý predstavuje 1 bod za každé ušetrené  4 minúty. Uspieť v tomto matematickom boji s vysokým počtom zúčastnených v každej kategórii sa podarilo našej najmladšej reprezentantke Zuzke Harbutovej, ktorá vo svojej kategórii P3 získala krásne 1. miesto.

Víťazke gratulujeme a všetkým zúčastneným prajeme, aby ich priazeň k matematike pretrvávala aj naďalej.


Zatmenie slnka

20150320_102143.jpg

Aj my sme obdivovali netradičný astronomický úkaz - zatmenie Slnka. Deti boli zvedavé a sledovali toto prekrásne divadlo  na oblohe cez zváračskú helmu a špeciálne sklíčka.

20150320_093901.jpg


Prehliadka Vígľašského zámku

20150320_132316.jpg

Dňa 20.3.2015 v popoludňajších hodinách žiaci našej školy v rámci krúžkovej činnosti navštívili Vígĺašský zámok. Všetkým sa veľmi páčilo, dozvedeli sa aj zaujímavosti o dávnej histórii zámku.

20150320_141752.jpg20150320_135018.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Súťaž záhlavie web stránky

V mesiaci február boli vyhlásené dve školské súťaže - fotografická súťaž Čaro zimnej prírody a súťaž o dizajn webovej stránky školy Záhlavie na web stránku. Ako ste si mohli všimnúť, stránku už zdobí nový obrázok v záhlaví. V polovici marca porota rozhodla o výsledkoch súťaže. Do súťaže o web dizajn bolo zaradených celkom 32 príspevkov. 11 prác nespĺňalo podmienky formátu a tak nemohli byť do súťaže zaradené. Bez odmeny samozrejme neobišiel nikto, všetky práce, súťažné aj nesúťažné boli krásne a kreatívne a bolo naozaj ťažké vybrať len tú naj. Nakoniec sme sa rozhodli udeliť okrem prvej ceny aj ďalšie dve miesta, niekoľko cien riaditeľky školy a niekoľko ocenení poroty. Prvé tri miesta získali:

  1. miesto: Emka Vikárová

2.jpg

  1. miesto: Alexandra Ferienčiková

dscn3292.jpg

  1. miesto: Šimon Ján Vikár

dscn3285.jpg

Všetky práce budú postupne použité na webovej stránke. Môžete si ich zatiaľ pozrieť vo fotogalérii.


Deň narcisov 2015

dscn3350.jpg

27. marca 2015 sa konala verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine pre tých, ktorým sme chceli vyjadriť podporu a spolupatričnosť. Našich dobrovoľníkov - žiakov deviateho ročníka ste tak mohli stretnúť v tento deň v obciach Slatinské Lazy, V.H. Kalinka a Klokoč.  Ďakujeme všetkým, ktorí podporili túto zbierku.

dscn3352.jpg


Na hodine angličtiny

20150316_082012.jpg

 

20150316_084941.jpg


Dňa 2.3.2015 sa žiaci 3. - 4. ročníka zúčastnili výstavy drevených šperkov v Múzeu, výstavy zvierat a stromov v Lesníckom múzeu a besedy O rozprávkach v Knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene.

cimg2947.jpg


Rodičovský ples 2015

novy-obrazek--1---1-.jpg
Rodičovská rada a naša škola dňa 14.2.2015, na Valentína, zorganizovali ples rodičov. Tento rok to bol v poradí 13. ročník. Tradícia nezaniká ale naopak pokračuje, o čom svedčí aj bohatá účasť všetkých vyznávačov spoločenského vyžitia tohto druhu. V súčasnosti, keď takmer všade panuje stres a zhon sa náš život občas podobá bežiacemu pásu. Nemáme čas sa zastaviť, porozprávať sa, zaspomínať na roky minulé. Ponáhľame sa niekam, často zabúdame na oddych a akúsi psychohygienu seba samého, a tak každému z nás dobre padne čas strávený v príjemnom prostredí, v spoločnosti známych a priateľov pri dobrej hudbe, zábave a tanci.


Tento ročník bol mimoriadne zaujímavý a to nielen svojím valentínskym dátumom, účasťou pozvaných hostí, množstvom cien do tomboly, ale aj veľkým počtom záujemcov zo skupiny našich bývalých žiakov. A tak sme sa stretli viaceré generácie, rodičov a aj budúcich rodičov, starších, ľudí v strednom veku a mladých ľudí. Naše pozvanie prijala aj naša pani starostka s manželom, pán starosta z Kalinky s manželkou, pani riaditeľka SCVČ s manželom, pani riaditeľka MŠ v Kalinke s manželom a pani riaditeľka SZUŠ a manželom.


Chcela by som sa poďakovať tímu ochotných ľudí, ktorí sa podieľali na príprave a organizačnom zabezpečení celej akcie: pani učiteľke Kulichovej s manželom, pani učiteľke Rovňanovej, našej hospodárke Sudárovej, pánovi Mašlejovi - predsedovi RR a jeho manželke, rodičom: pani Harazínovej s manželom, pani Maliniakovej z Kalinky, pani Sudárovej, pani Fekiačovej, našim milým dievčatám z bufetu, Dáške Kulichovej a Lenke Rovňanovej a ostatným milým a ochotným ľuďom. Moje poďakovanie patrí pani starostke Ing. Hroncovej za poskytnutie sály KD v Slatinských Lazoch a materiálnu pomoc pri organizovaní.


Samozrejme nemôžem zabudnúť na sponzorov, ktorí prispeli krásnymi a hodnotnými cenami do tomboly, ktorých bolo toľko, že sa ušlo takmer každému pri stole, a niekomu aj niekoľkokrát za sebou. O hudobnú produkciu sa postaral DJ Miro Turek a o plné žalúdky naše kuchárky pani Valocková a pani Mistríková. Žiaci a žiačky pod vedením pani učiteľky Zorvanovej a pani riaditeľky SZUŠ Riňákovej pripravili nádherný kultúrny a tanečný program v krojoch, ale aj moderných kostýmoch so zaujímavou choreografiou a špeciálnymi efektmi. Atmosféra a dobrá nálada vydržala niektorým zúčastneným až do skorých ranných hodín. Už teraz sa tešíme na ďalšiu akciu v budúcom kalendárnom roku ako súčasť kultúrneho života v obci.

* SPONZORI *
Miroslava Hozlárová, riaditeľka ZŠ