Choď na obsah Choď na menu
 

Školský rok 2015/2016

2. 12. 2016

Slávnostné ukončenie školského roku 2015/2016

img_20160630_084514.jpg

Konečne nadišiel deň „D“ vydýchli si žiaci a s nimi aj učitelia. Skočil sa školský rok a nastalo bilancovanie výsledkov a úspechov za desaťmesačné úsilie ako detí tak i pedagógov. Stretli sme sa v našom krásnom areáli – v ekoučebni a po milom kultúrnom programe našich „zuškárov“ pani riaditeľka Ing. Miroslava Hozlárová zhodnotila prácu  našich žiakov. Vyhodnotila dochádzku, priemery tried i priemery v jednotlivých  predmetoch postupne po ročníkoch. No a samozrejme vyhodnotila najlepších žiakov za výchovno vzdelávacie výsledky aj súťaže, olympiády a zbery či iné aktivity, do ktorých sa naša škola zapája už celé desaťročia. Ocenených boli celé zástupy a niektorí žiaci sa museli obrátiť aj viackrát, lebo sa zapojili do niekoľkých súťaží alebo projektov. Veď nakoniec posúďte sami vo fotogalérii. Myslím si, že to svedčí o tom, že aj naša škola je úspešná a oplatí sa nás navštíviť.

Prajem všetkým žiačikom krásne slnečné a na zážitky bohaté letné prázdniny. Tým čo sa prihlásili na náš letný zážitkový tábor prajem nech sa im páči program čo sme pre nich pripravili a kolegyniam nech načerpajú energiu do budúceho školského roku, aby sme sa s chuťou v septembri pustili do práce J.

 Mgr. Dagmar Kulichová  


 

Vyhodnotenie Testovania - 9

            V rámci celoslovenského testovania 6.apríla 2016 naši deviataci dosiahli pekné výsledky. Poradie našej školy v okrese Detva vidieť v tabuľkách. Zo slovenského jazyka a literatúry sa naši žiaci umiestnili na prvom mieste (68 %) a z matematiky na treťom mieste (53,3 %) v rámci nášho okresu.

Dosiahnutý celoslovenský priemer bol v SJL - 64,2 %, v MAT - 52,8 %. Naši testovaní žiaci celoslovenský priemer prekročili. Žiakov môžeme za ich snahu pochváliť, pogratulovať im a popriať veľa úspechov aj v ďalšom štúdiu na stredných školách. Užite si prázdniny!

VYHODNOTENIE TESTOVANIA - OKRES DETVA

Ing. Viera Uhliarová,  Mgr. Jana Spodniaková


DETSKÝ Letný zážitkový tábor

cimg4532.jpg


Návšteva rodičov v zamestnaní

cimg4834.jpg

V stredu  22.6.2016 sme navštívili Dom dôchodcov a sociálnych služieb vo Zvolenskej Slatine, kde pracuje mamička našej žiačky Dominiky Svoreňovej. Hneď pri vstupnej bráne nás srdečne s úsmevom privítala p. Mgr. Svoreňová.

Sprevádzala nás priestormi, zoznámila nás s personálom a predstavila nám Lucku a Michala, ktorí pre nás pripravili dopoludňajší program.

P. Svoreňová nám  rozprávala o svojej práci a príbehy ľudí, ktorí tam  našli svoj druhý domov.

Lucka a Michal nám pripravili pestrý program:

Hľadanie pokladu

Tvorivé úlohy z matematiky

Rozprávkové otázky

Krásne spoločné chvíle sme strávili pri spoločnom maľovaní mandaly.

V závere zamestnanci  pre nás pripravili chutné  občerstvenie, pri ktorom sme si zaspievali, zahrali na flaute a aspoň nachvíľu sme spestrili život skôr narodeným  a chorým ľuďom, ktorým sa zjavil  radostný úsmev na tvári a iskričky v očiach.

 

                                                                                            Žiaci 4. roč.


Les ukrytý v knihe - vyhodnotenie

20160620_074000.jpg

V piatok, 17. júna 2016 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili slávnostného vyhodnotenia kampane Národného lesníckeho centra - Les ukrytý v knihe, ktorá sa konala v Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. NLC udelilo našim tretiakom Cenu lesnej pedagogiky v kategórii mladší žiaci za ich dielo Zdravá lesná kuchárka.


Naši malí plavci

030.jpg

Nácvik základných plaveckých zručností  - zanorenie, splývanie, padanie, skákanie  - aj rybičku, správne dýchanie, orientácia pod hladinou, lovenie z dna bazéna, kraulové a znakové  nohy, postupne nácvik plaveckého štýlu prsia to všetko sa naš žiaci prváci mali možnosť naučiť alebo sa v tom zdokonaliť počas plaveckého výcviku od 13.6. do 17.6.2016, ktorý absolvovali spolu so svojimi mladšími kamarátmi z MŠ v Kalinke. Počas celého týždňa sa im venovali skúsení inštruktori, ktorí vedú predplaveckú prípravku Húsatká v plaveckom bazéne na plavárni Štiavničky v Banskej Bystrici. Žiaci mali k dispozícii plavecké opasky uľahčujúce nácvik správnej polohy pri plávaní a rôzne plavecké pomôcky potrebné k výcviku. Na pamiatku získali spomienkové DVD s fotografiami a s videami výcviku aj pod vodou. Okrem toho deti, ktoré mali možno aj obavy z vody sa osmelili a získali pozitívny vzťah k plávaniu. Spoločná fotografia im bude v budúcnosti pripomínať tieto krásne  prežité chvíle.

Mgr. Dagmar Kulichová


Súťaž s PRIMALEX-om

nova-bitova-mapa.jpg

Začiatkom marca bol vyhlásený už 4. ročník celoslovenskej umeleckej súťaže Maľujte a fotografujte s PRIMALEX-om! Zatiaľ sme sa zapojili do všetkých ročníkov tejto súťaže a každý ročník bol pre nás úspešný. Tento rok nás opäť potešilo umiestnenie na jednom z 50 ocenených miest. Témy tohto ročníka boli veľmi zaujímavé - rozprávky Pavla Dobšinského, slovenský folklór a tradície a fotografia - môj návrh na nový obal PRIMALEX PLUS. Súťaže sa zúčastnilo 250 základných (umeleckých) škôl s viac ako 4500 kreatívnymi prácami. Spoločnosť PRIMALEX tak škole prispeje k obnove a rekonštrukcii školských priestorov maliarskymi farbami v hodnote 200 EUR a pre výhercu venuje školské potreby v hodnote 30 EUR. Členovia hodnotiacej komisie si z prác, ktoré sme poslali do súťaže vybrali krásne dielko, ktoré vytvorili žiačky: Emka a Betka Vikárové, Sárka Rajčoková, Katka Hroncová a Emka Morvayová z krúžku Z dielničky starej mamičky pod vedením pani Adriany Jánošíkovej.

Obraz Ružová  Anička maľovali akrylovými farbami. Po uschnutí ho dotvárali pomocou starých látok namočených v Paverpole – stužovač textilu. Na záver dievčatá poukladali kamienky, mušličky, perly, plátky ruží a pierka. Tak vzniklo dielko Ružová Anička z rozprávky od Pavla Dobšinského.


Školský výlet BOJNICE

Dňa 13.6.2016 sme absolvovali celodenný školský výlet do Bojníc. Výletu sa zúčastnili žiaci 1. aj 2. stupňa. Navštívili sme významnú európsku lokalitu sídla neandertálskeho pračloveka – Prepoštskú jaskyňu. Bojnice sa radia medzi najstaršie a najvýznamnejšie lokality s paleolitickým osídlením na Slovensku. Prví ľudia – neandertálci sa tu usadili v období štvrtohôr, pred 90 000 rokmi. Jaskyňa je dnes unikátnou ukážkou života praľudí. Názov dostala podľa bojnického prepošta Karola Antona Medveckého, správcu rím.- kat. fary v Bojniciach a predsedu Slovenskej muzeálnej spoločnosti, ktorý upozornil na význam lokality. Jaskyňa sa nachádza pod mohutným previsom, prechádzajúcim do 8m dlhej jaskyne. Deti zaujalo pútavé rozprávanie o zvieracom obrovi – mamutovi, ktorý žil na našej planéte Zem dlhý čas, vymrel približne pred 10 000 rokmi.

            Naša druhá cesta smerovala na Bojnický zámok, ktorý je postavený na travertínovej skale. Prvá zmienka o zámku siaha  do začiatku 12.storočia. Zámok patril pôvodne rodu Poznanovcov, vystriedal viacerých majiteľov. Súčasný vzhľad zámku dal Ján František Pálfy, od roku 1970 je zámok vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

            A posledná zastávka....hurá...ZOO a svet milovaných zvierat.

Deti sa občerstvili, navštívili stánky so suvenírmi. Plní zážitkov a obohatení o nové poznatky  sme sa vrátili šťastne domov. Vďaka za pekný výlet!

Ing. Viera Uhliarová


V našej škole je tak dobre, že v nej chceme aj spať

To bolo príprav, plánovania, napätia a nedočkavého čakania... Pre žiakov športovo-turistického krúžku, ktorí netrpezlivo počítali dni do piatku 10.6. 2016, lebo nebol obyčajný, ako každý iný. Prečo? Veď spať v škole a „ bez rodičov“ to nie je len tak. 22 smelých statočných detí v piatok neodišlo domov zo školy, ale práve naopak – sa do nej nasťahovalo. Školský klub detí sa zmenil na izbu – plnú batohov, batôžkov, karimatiek, diek a vankúšikov. Deti mali pripravený bohatý program. Aj slniečko prialo deťom a zvedavo strážilo ich aktivity a zaháňalo mraky. Trochu športu nikdy nezaškodí a tak sme si zahrali turnaj vo vybíjanej, chlapci futbal a opekali sme si  špekačky. Po športe sme samozrejme aj poriadne vyhladli a tak sme si na večeru  donáškovou službou z pizzérie objednali pizzu. Všetko išlo podľa plánu  ako pomasle. Deti čakala najtajomnejšia časť akcie – spanie v škole. Malí prváci by sa boli do pyžamka prezliekli hoc už aj o osemnástej hodine. Keď zaznel povel „ do postieľok “ – nastal čulý, veselý chichot a šťuchanie o dobré miesto na spanie. Všetko prebiehalo vo veselej nálade. Keď už boli zúbky poumývané a postieľky plné smejúcich sa detí, p. vychovávateľka zapla rozprávku cez interaktívnu tabuľu. Bolo to ako v kine, ale kráľovsky – po ležiačky. Energia deti neopúšťala ani po 22:00 h. Najviac smiechu sa ozývalo z miesta, kde boli uložení prváci. Až po 24 tej hodine drobizg konečne stíchol. Ráno, nebolo ani 6 hodín a opäť začalo chichotanie, kamarátske doberanie sa a vyjednávanie: „pani vychovávateľka buďme tu až do nedele!!! Nastal čas balenia a príprav domov. Deti si postupne do deviatej hodiny odviedli rodičia domov. Veselé a usmiate tváričky hovorili o tom, aká úspešná bola akcia. Domov však išli len pod tou podmienkou, že v novom školskom roku si to zopakujú.

Iveta Jeloková


 Súťaž Mladý technik

vyhodnotenie-sutaze.jpg

Dňa 6.júna 2016 sa konala súťaž v ZŠ Slatinské Lazy vo výrobe modelu podľa návodu v rámci krúžku Mladý technik. Cieľom súťaže bolo overenie získaných vedomostí a praktických návykov, ktoré žiaci získali a rozvíjali v rámci krúžku v priebehu školského roka. V rámci súťaže žiaci riešili zhotovenie modelu pretekárskeho auta podľa návodu s použitím určených nástrojov primeraných ich veku, pretože súťaž bola určená hlavne pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

Určená komisia, ktorú tvorili žiaci 2. stupňa a učitelia, hodnotila jednak zložitosť vybraných modelov áut, „čítanie návodu“ súťažiacimi a hlavne kvalitu prevedenia práce žiakmi. Výsledkom súťaže bolo vypracovanie veľmi pekných modelov, kde prekvapili hlavne žiaci 1. ročníka, ktorí sa popasovali s úlohou zodpovedne a prácu zvládli. Tým sa len potvrdil fakt, že hravou formou v priebehu roka prváčikovia doslova vyrástli na mladých technikov.

Pre súťažiacich boli pripravené pekné ceny. Keďže žiaci pracovali s nadšením a prácu zvládli všetci, ocenený bol každý mladý technik. Ceny do súťaže venovalo Súkromné centrum voľného času MAJAčik v Detve a Martin Hanes-Stolárstvo.

Ing. Vladimír Mašlej, vedúci krúžku


1. miesto na OK v Ľahkej atletike

"Zlatý" Andrej Bartoš

20160607_120032.jpg

 

Každoročne sa naša škola zapája do súťaží v Ľahkej atletike žiakov. Po krásnych minuloročných víťazstvách sa utorok 7.júna 2016 stal veľmi úspešným pre našeho šikovného futbalistu Andreja Bartoša. Podarilo sa mu zvíťaziť v disciplíne beh na 1000 m na Okresnom kole  v Detve. Gratulujeme mu k zlatej medaile a tešíme sa spolu s ním.


Bezpečnosť našich cyklistov – dopravná výchova

Bicykle sú veľmi obľúbenou formou prepravy kvôli mnohým výhodám. Neznečisťujú  životné prostredie, sú skvelým spôsobom cvičenia a ľahko sa dá na nich pohybovať cez dopravné zápchy. Pre mnohé deti je bicykel prvým spôsobom prepravy, ale tiež novým  nebezpečenstvom. V dôsledku toho sa každé  dieťa, musí naučiť práva a povinnosti cyklistov prostredníctvom teoretickej a praktickej výchovy. Naši žiaci sa každoročne zúčastňujú  Dopravnej výchovy, ktorú pre žiakov organizuje AUTOŠKOLA GONDA v Detve.
Aj 9.júna 2016 nás autobus z Autoškoly odviezol do Detvy. Okrem  znalostí pravidiel cestnej premávky sa žiaci učili  bicyklovať bezpečne, čo sa uskutočnilo prostredníctvom praktického tréningu na autocvičisku. V učebni sa  pomocou edukačného CD s Martinom na ceste učili ako robiť údržbu bicykla, ako sa otočiť, zabrzdiť, alebo správať na frekventovanej ceste a nakoniec získali "cyklistický preukaz." Dozvedeli sa však aj to, aké dôležité je používanie ochranných prostriedkov ako sú chrániče kolien a lakťov či nosenie ochranných prílb.

vyuč. I. stupňa


  MDD na našej škole

img_20160603_130956.jpg

          Tohtoročný  Deň detí  bol veľmi zaujímavý.  Na našej škole sa tento sviatok oslavuje už dlhé roky a to tým, že sa nevyučuje. Takto to bolo aj 3.6. v piatok. Už od  rána vládol  všade  čulý ruch, pretože každý mal na starosti nejakú dôležitú úlohu. Program celého dňa bol skutočne  pestrý a zaujímavý. Na  žiakov čakali  rôzne prekvapenia, súťažné  a športové disciplíny.  V areáli školy bolo umiestnených niekoľko stanovíšť pre mladších a starších žiakov so zaujímavými aktivitami ako / rybačka, pirátsky útok na loď, kufor je už zbalený,  hod na cieľ , beh cez prekážky, skákanie vo vreciach ,  prenášanie  vody z ostrova na ostrov, dešifrovanie odkazov a  tajná reč ./ Malé deti  z MŠ si mohli vytvoriť  kriedou obrázok na chodník. Veľkým lákadlom  bolo maľovanie na tvár . Tento stánok bol permanentne obsadený záujemcami o zvierací, strašidelný alebo ornamentálny motív.  Pre žiakov bolo pripravené aj občerstvenie v podobe guľáša, koláčov, sladkosti a džúsu. 

     V tento slávnostný deň sme si pripomenuli  aj tradíciu „Váľania májov na Podjavorí“..Žiaci si obliekli kroje a za doprovodu hudby a spevu folklórnych piesní  zvalili našu „Máju“, ktorá celý mesiac máj zdobila  školský areál.  Mladší žiaci z tanečného odboru a súboru Dolinka zatancovali  lúčne  tance a  chlapci valaškový tanec. Predstavili sa aj naši malí harmonikári a na záver naše dievčatá  - flautistky potešili ucho divákov.

     V školskom  areáli už pár mesiacov  slúži na výchovno-vzdelávací proces  Ekoučebňa - altánok , táto  ale nebola oficiálne skolaudovaná a tak sme sa ju  rozhodli uviesť do prevádzky  práve na  Deň detí. Pozvali sme pani starostku Ing. Hroncovú, starostu obce Klokoč  p. Výbošťoka  a  p. starostu Ing. Tučeka  z V.H.Kalinky, aby  nám  túto učebňu slávnostne  otvorili. Krstilo sa vodou z lazovskej  studne a minerálnymi vodami  z prameňa Vera a Polom. Potom hlavní  predstavitelia obcí prestrihli  farebnú stužku a kolaudácia tak bola ukončená.  Okolie altánku spestrila aj vernisáž detských výkresov s ľudovou tematikou a vtáčia búdka ako dielo piatakov , ktoré vytvorili s pani učiteľkou na hodine technickej výchovy.. Samotná učebňa bola na tento deň slávnostne vyzdobená farebnými balónikmi.

     Prišli nás pozrieť  aj deti z MŠ Kalinka s pani riaditeľkou Tomíkovou a pani učiteľkou , pani riaditeľka SCVČ v Detve Mgr. Lešáneková  s manželom, p. riad. SZUŠ Riňáková ,pán predseda RR Ing. Mašlej , pán poslanec za mesto Detva, niektorí rodičia a starí rodičia žiakov.

     Záver piatkového MDD ukončila žiacka mini- diskotéka , na ktorej sa niektorí vyšantili do sýtosti. Ešteže nemuseli na druhý deň vstávať do školy.......

                                                             Riaditeľka Ing. Hozlárová


Technika – nový predmet pre piatakov

img_20160603_100552.jpg

Podľa inovovaného rámcového učebného plánu majú od tohto školského roku žiaci 5. ročníka nový predmet - TECHNIKA.