Choď na obsah Choď na menu
 

História okolia

 

s55.jpg

 

Obec Slatinské Lazy vznikla v roku 1932. Počet obyvateľov je 519. Geograficky leží obec na juh od masívu Poľana. Má laznícky charakter. Jednotlivé osady sú roztrúsené na južných svahoch Korčína a severných svahoch kopcov Holý vrch a Vlčie jamy, ktoré patria do masívu Javorie. Náš mikroregión sa nazýva tiež Podjavorie. Jednotlivé osady sa nachádzajú v nadmorských výškach 460-750 m. n. m..

Druhá svetová vojna zničila mnohé historické pamiatky. O zrode Slatinských Lazov sa takmer žiadne písomnosti nezachovali. Iba kronika OÚ prezrádza čo to o obci. Do tridsiatich rokov dvadsiateho storočia bola súčasťou Zvolenskej Slatiny, čiže patrila do Veľkoslatinských Lazov. Najstaršia stavba na Lazoch Maľovci, je drevený domček s malými okienkami asi 100-ročný. Pri autobusovej zástavke Lohyňa stojí kamenný kríž, s božou mukou. V blízkosti miestneho cintorína sa nachádza drevená zvonica z 19. storočia.
V Slatinských Lazoch sa rozvoj kultúrno-spoločenského života datuje od roku 1952, kedy ukončili výstavbu osvetovej besedy. Odvtedy, až donedávna členovia divadelného krúžku mládeže naštudovali a odohrali hry mnohých slovenských i českých dramaturgov. Slatinské Lazy boli tiež známe bohatou činnosťou detského folklórneho súboru Dolina, ktorý založil v roku 1953 vtedajší učiteľ Ján Šouc. Názov Dolina symbolicky znamenal dolina Slatinské Lazy, Vígľašská Huta Kalinka, Klokoč.

 

s22.jpg

História školy

Základná škola v Slatinských Lazoch v školskom roku 2018/2019 oslavuje 70. výročie svojej existencie.

História školstva v obci sa však začala písať už okolo roku 1800 v osade Horní Chovancovci. Prvú školu si tu postavili evanjelici. Bola to jednoduchá drevená stavba, prvými učiteľmi boli gazdovia. Žiaci sa v tom čase učili čítať, písať, počítať a náboženstvo. V roku 1885 si občania vystavali spoločnými silami a z vlastných finančných prostriedkov novú školu, Evanjelickú ľudovú školu vo Veľkoslatinských Lazoch. Prvý školský zápis sa konal 12. septembra 1850. Vyučovalo sa rečou maďarskou. Podľa kroniky vieme, že: „riadneho učiteľa škola nemala, účinkovalo tu viac učiteľov, ale len po pár mesiacov.“

Prvá slovenská diplomovaná učiteľka na škole bola Paula Zaťková, ktorá nastúpila v roku 1922. Posledný učiteľ v tejto škole bol Ondrej Šajban. V škole sa pravidelne konali  rôzne slávnosti, divadielka, zbierky pre chudobných. Pre nevyhovujúce technické a hygienické podmienky bola už v školskom roku 1941-1942 podaná žiadosť o vypracovanie plánov na novostavbu školy. V roku 1945 navštívil Slatinské Lazy prezident E. Beneš, ktorý sa stretol aj s predstaviteľmi školy a okolitých obcí. Počas 2. svetovej vojny Nemci veľmi poškodili zariadenie aj budovu školy. V kronike školy je uvedené: „okenné krídla chýbajú, v byte riaditeľa školy je veľká nečistota a špina, lebo v týchto miestnostiach boli ubytované aj kone, plot popálený a pomôcky ukradnuté alebo poškodené.“ Začiatkom mája 1946 sa začali práce na novostavbe školy pod vedením firmy Mühlbacher z Banskej Bystrice. Odovzdanie novostavby bolo sprevádzané veľkou oslavou. Prvý školský rok začal 1. septembra 1949 a škola bola zapísaná ako Národná škola v Slatinských Lazoch. Od 2. februára 1950 v priestoroch Národnej školy bola zriadená jedna trieda Strednej školy, ďalšie triedy boli zriadené v Obecnom dome.

V roku 1953 podľa platného školského zákona vznikla v obci Osemročná stredná škola (spojenie strednej s národnou školou). K hlavnej školskej budove pristavili aj byt riaditeľa a učiteľa.

V školskom areáli postupne pribudli ďalšie tri objekty. Súčasný areál školy tvoria štyri budovy. Výchova a vzdelávanie sa poskytuje v troch, štvrtou je školská jedáleň. Školská jedáleň bola postavená v rokoch 1959 – 1962. Druhá budova školy bola postavená v rokoch 1970 – 72.

Naposledy, začiatkom 80. rokov minulého storočia, bol postavený trojtriedny murovaný pavilón, kde je dnes školský klub detí. V tom čase zažila škola aj populačnú konjunktúru, keď ju navštevovalo okolo 130 detí. Súviselo to najmä z rozmachom tamojšieho poľnohospodárskeho družstva, ktorému sa hovorilo aj "malé Slušovice".

 

Riaditelia školy (od r.1949)

Ján Hudoba

Ján Šouc

Mária Šoucová

Alena Grgičová

Miroslava Hozlárová

 

 
V súčasnosti má škola 9 tried a 1 oddelenie ŠKD. Školu navštevujú deti obcí : Slatinské Lazy, Klokoč a Kalinka. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 12 pedagógov.
 
 s33.jpg