Choď na obsah Choď na menu
 

Rodičovské združenie pri Základnej škole, občianske združenie

Slatinské Lazy 112, 96225
IČO : 173196170455

Cieľom združenia je podpora vzdelávacích aktivít v obci.

Vzniklo transformáciou združenia rodičov našej školy.

Pomocou tohto združenia chceme získavať finančné prostriedky poukázaním 2% (3%) z dane obyvateľov a firiem.

 

VIETE, ŽE:
- môžete Vy osobne usmerniť aspoň časť svojej dane
- tieto 2 % nie sú navýšením Vašej dane
- môžete ho darovať len 1 príjemcovi (právnické osoby 3 príjemcom)

 

PENIAZE BUDÚ POUŽITÉ NA:

- skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu našich detí
-
estetizáciu interiéru a exteriéru našej školy
- poskytnutie väčších možností uplatnenia v riešení projektov a ďalších zameraní školy

Chcete aj Vy pomôcť?

 

  Ak chcete vo Vašej rodine, na pracovisku ... viacerí podporiť našu činnosť, môžete si tlačivá stiahnuť na tejto stránke, prípadne si vyzdvihnúť ďalšie na sekretariáte školy.

 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

 

- Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

- Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov FO

- Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

 

 

ČO PRETO UROBIŤ:

Ak ste zamestnanec, nepodávate daňové priznanie, ale:
Je potrebné, aby ste do 15.2.2020 požiadali svojho zamestnávateľa, o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019. Váš zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná vaše ročné zúčtovanie a vystaví vám potvrdenie o zaplatení dane, ktoré spolu s vyplneným vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane, doručíte do 30.4.2020 na Daňový úrad v mieste svojho bydliska. 2% z dane poukazujú zamestnanci, 3% z dane môžu poukázať dobrovoľníci, ktorí odpracovali v roku 2019 viac minimálne 40 dobrovoľníckych hodín. 

FYZICKÁ OSOBA, ktorá si sama podáva DP

Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 2% (3%)  zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi

(VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona).

 

PRÁVNICKÁ OSOBA

Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 1,5% (2%) zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi/prijímateľom

(IV. časť - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby podľa § 50 zákona).

Bližšie popísaný postup krokov na poukázanie % z dane nájdete TU:

Je len potrebné vpísať údaje :

Rodičovské združenie pri Základnej škole, občianske združenie
Slatinské Lazy 112, 96225
IČO : 173196170455
 
Ďakujeme všetkým, ktorí nás v minulých rokoch podporili svojimi 2% (3%) z dane!