Choď na obsah Choď na menu
 

Oznam pre rodičov stravníkov ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

 

 

Obrázok


Program školské ovocie jdl.jpg

Program je zameraný na podporu slovenských pestovateľov. Deti dostávajú ovocie a 100% ovocné šťavy raz do týždňa s dotáciou od Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Tento program je pre všetky materské a základné školy, ktoré navštevujú žiaci od 3 do 15 rokov  a zabezpečuje ho Valman s.r.o. Banská Bystrica ako dodávateľ.

 Viac tu: http://www.skolske-ovocie.sk/o-nas/

Taktiež využívame program školské mlieko. Schválené výrobky v mliečnom programe nám dodáva KOLIBA TRADE s.r.o z Hriňovej taktiež s dotáciou od Pôdohospodárskej platobnej agentúry.


hpim5873.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevky  na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené

Všeobecne záväzným  nariadením obce Slatinské Lazy číslo 13a/2019 v súlade s finančnými pásmami vydanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

 

Veková skupina stravníkov

Desiata

Obed

Príspevok na nákup potravín

Príspevok

na  režijné náklady

Stravný lístok celkom

 

Dotácia na stravu

Úhrada

zákonného zástupcu/

dospelého stravníka

Príspevok zamestnávateľa + sociálny fond

stravník ZŠ

 I. stupeň

0,49

1,15

1,15

0,21

1,85

1,20

0,65

0

stravník ZŠ

II. stupeň

0,53

1,23

1,23

0,21

1,97

1,20

0,77

0

Zamestnanci školy a iné fyzické osoby

0,57

1,33

1,33

 

1,27

 

                                                 2,60 /bez desiaty/

0

0,87

 

1,73

 

 

 

  • Zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka uhrádza príspevok na stravovanie mesačne vopred, najneskôr    do 25. dňa v mesiaci na účet školskej jedálne číslo: SK2820000000350031539412, KS-0308, VS-44, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko stravníka.
  • Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom                o 1,20 € podľa osobitného predpisu iba v prípade, ak sa dieťa/ žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie prihlásený obed.
  • V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred osobne alebo telefonicky, v prípade ochorenia dieťaťa/žiaka najneskôr do 8.00 hod. osobne alebo telefonicky na č.t.  0917 300 899.
  • Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka je povinný za včas neodhlásenú stravu uhradiť príspevok na nákup potravín a príspevok              na režijné náklady, uhradiť stravný lístok v plnej výške.
  • Povinnosťou každého zákonného zástupcu pri prihlásení dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni je vypísať zápisný lístok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tel.: 0917 300 899

 

 
 

   Školská jedáleň pri Základnej škole v Slatinských Lazoch ponúka obedy pre seniorov, ženy na materskej a rodičovskej dovolenke, prípadne pre plánované brigády v domácnostiach, stavby, rekonštrukcie a pod.,  vo výhodnej cene 2,50€/ks. V prípade záujmu sa môžete prísť prihlásiť osobne  v školskej jedálni alebo na telefónnom čísle 0917 300 899, minimálne 24 hod. vopred. Je potrebné priniesť si vlastný obedár.

 
 
 
 

 

 

 

JEDÁLNY LÍSTOK

  27.9. - 1. 10 . 2021