Choď na obsah Choď na menu
 

Školský klub

Vážení rodičia,

 

ŠKD sa aj v tomto školskom roku bude platiť vo forme troch splátok, prvá splátka bude v sume 20 € (4x5€) za obdobie september až december 2020 so splatnosťou ku 31.12.2020, druhá splátka v sume 15 € (3x5€) za obdobie január až marec 2021 so splatnosťou ku 31.3.2021 a tretia splátka v sume 15 € (3x5€)  za obdobie apríl až jún 2021 so splatnosťou ku 30.6.2021. Deti, ktoré navštevovali ŠKD aj v júni 2020, budú mať túto úhradu započítanú v prvej splátke v sume 5 €. V prípade, že ste v minulom školskom roku zaplatili za celý školský rok dopredu, bude Vám preplatok odrátaný z prvej splátky. Ak máte nedoplatok z predchádzajúcich období (okrem mesiaca jún 2020), je potrebné, aby ste tento nedoplatok zaplatili najneskôr do 30.9.2020, inak bude musieť byť Vaše dieťa zo ŠKD vylúčene.

Prosíme Vás, neposielajte peniaze po deťoch v hotovosti, hotovostný vklad je spoplatnený a banky poplatky stále dvíhajú, uhrádzajte ŠKD výhradne elektronicky alebo šekom.

V najbližších dňoch pani vychovávateľka rozdá žiakom podklady k platbe, aj sumu, ktorú máte zaplatiť ( vrátane preplatkov, nedoplatkov a podobne ) za prvý kvartál, resp. obdobie do 31.12.2020.

Samozrejme, ak by sa v priebehu tohto obdobia ( september až december 2020) zmenila epidemiologická situácia a škola by musela byť zatvorená na viac ako 1 mesiac, preplatok by sa Vám následne odrátal v nasledujúcom období.

 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 

ŠKD pri ZŠ Slatinské Lazy 112, - Prevádzka 11:00 – 16:00

 

Vychovávateľka:                    Iveta  Jeloková

Počet oddelení:                      1

Ročníky:                                 1.-5.

Počet prihlásených detí:         35/ 7 detí so ŠVVP

 

Školský poriadok  Pravidlá bezp. ŠKD Výchovný program

 

Samostatne uvoľnené budú deti, len podľa daného času na zápisnom lístku. Ak bude rodič potrebovať zmenu, oznámi to na lístku alebo telefonicky.

 

Ponúkame Vám:

 

  • zmysluplné využitie voľného času Vašich detí formou hier, súťaží, pohybových aktivít a záujmových činností
  • začlenenie Vášho dieťaťa do kolektívu
  • komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa
  • pestovanie záujmov a záľub Vašich detí
  • prevenciu proti začleneniu Vašich detí do rôznych asociálnych skupín
  • lásku a starostlivosť profesionálnej vychovávateľky

 

AKTUÁLNY VÝCHOVNÝ PROGRAM

Opekačka v školskom klube - október 2019

Halloweenska párty

Naše práce

pb141643.jpg

pb141645.jpgpb141644.jpgpb141637.jpg